Mišios pirmadienį!

Patalpinta autoriaus:   2018 October 3,

Šį pirmadienį, spalio 8d. vėl švęsime Šv. Mišias su kun. Juliumi Sasnausku. Galima skleisti informaciją!