Projektas

„Samarietė“ – krikščioniška bendruomenė merginoms nuo aštuoniolikos iki trisdešimt metų. Kiekvienais metais projekte dalyvauja apie dešimt studenčių ar jau studijas baigusių merginų. Nuo  2013-ųjų rudens bendruomenėje gyvena ir Asumpcion savanorės (AMA) iš kitų Europos šalių, kurios vienerius metus savanoriauja vienuolijos vykdomose misijose. „Samarietės“ Bendruomenės susirinkimasbendruomenės tikslas – autentiško krikščioniško gyvenimo bendruomenėje patirtis, tikėjimo ir tarnystės mokykla.

„Samarietė“  – bendruomenės mokykla. Merginos, susirinkusios į „Samarietė“ bendruomenę, yra iš skirtingų miestų, studijuoja skirtinguose universitetuose, skirtingose programose, turi įvairias savanorystės, gyvenimo patirtis, įvairius pomėgius ir tikslus. Kiekviena bendruomenės narė yra viena kitai dovana ir iššūkis, nes reikia priimti naują bendruomenės narį ir kartu su juo įsipareigoti tarnystės, bendruomenės ir maldos patirčiai. Todėl daugeliui merginų metai praleisti bendruomenėje tampa tikra gyvenimo mokykla bei santykių su artimaisiais, šeima, pačia savimi „laboratorija“.

„Samarietė“ – tikėjimo mokykla. Projekte dalyvaujančių merginų tikėjimo patirtis ir religinė praktika būna labai skirtinga. Todėl projekto tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienai dalyvei atrasti tikėjimą arba jį pagilinti.

Malda„Samarietė“ – tarnystės mokykla. Kasdienė tarnystė bendruomenėje (namų tvarkymas, rūpinimasis bendra buitimi) yra gyvenimo „namuose“ dalis. Taip pat skatinama Savanorystė, tarnavimas vargstantiems įvairiose socialinėse ar labdaros organizacijose. Kasdienis gyvenimas kartu „Samarietės“ bendruomenėje yra atradimų ir supratimų per patirtį metas. Gyvenimas kartu su seserų bendruomene leidžia dalyvauti seserų maldoje ir su seserimis užmegzti betarpišką ir neformalų ryšį. Tai abipusis liudijimas ir krikščioniško gyvenimo mokymasis bendradarbiaujant.

Asmeninis palydėjimas (mentoriavimas) yra viena iš siūlomų priemonių žmogiškam ir dvasiniam augimui. Jis leidžia asmeniškai perskaityti savo patirtis ir suformuluoti asmeninius tikslus, įvertinti savo patirtį bendruomenės gyvenime, ją „perskaityti“ tikėjimo šviesoje.

Antradienių susitikimai yra skirti ugdymui per mokymą, todėl dažnai juose būna paskaitos, diskusijos, pasidalinimai. Į juos pakviečiami svečiai, kurie gali dalintis savo žiniomis ar patirtimi.

„Samarietės“ projektas yra ir maldos mokykla. Bendruomenė gyvena liturginiu laiku, merginos gali įsijungti į seserų maldos gyvenimą, taip pat siūlomi rengti kartu maldos vakarai, susitaikinimo pamaldos, šv. Rašto skaitymai.

IšvykaBendros išvykos ugdo bendruomenę, tai džiaugsmo ir gilių patirčių, gražių pokalbių metas. Per metus organizuojamos trys išvykos, kuriose visos projekto dalyvės privalo dalyvauti.  Pirmoji išvyka būna mokslo metų pradžioje. Tai – projekto „startas“, ji skirta susipažinimui, tikslų formulavimui, pasidalinimui atsakomybėmis. Mokslo metų viduryje studentės dalyvauja pusmečio įsivertinimo  ir maldos išvykoje. Baigiantis mokslo metams dar kartą peržvelgiama ir įvertinama metų patirtis, gautos dovanos ir įžvalgos.