SAMARIETĖS BENDRUOMENĖ

Samariečių bendruomenė 2013-2014 m.

Samariečių bendruomenė 2013-2014 m.

„Samarietės“ bendruomenė įsikūrė 1996 m. Pirmasis jos tikslas buvo sudaryti galimybes merginoms išgyventi autentišką krikščioniškos bendruomenės, maldos ir misijos patirtį kartu su Marijos Dangun Ėmimo seserimis (asumcionistėmis).

Projekte dalyvaujančių merginų patirtis yra panaši į samarietės, apie kurią pasakoja Evangelija pagal Joną (Jn 4), patirtį.  Tai savęs pažinimo, susitikimo su Dievu, bendruomenės ir tarnystės nuotykis. Samarietė susitinka prie šulinio „svetimąjį“ ir tik pokalbyje atpažįsta Mesiją – asmeninį gelbėtoją, Jėzų. Samarietė pati tampa „misioniere“: „palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms: Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską“ (Jn 4, 1-42). Šis projektas įsišaknija šv. Marijos Eugenijos auklėjimo vizijoje. Šv. Marija Eugenija tikėjo, kad susitikimas su Jėzumi keičia ne tik patį asmenį, bet kečiasi ir jo aplinka, jis tampa Gerosios Žinios nešėju.