Kaip tapti vienuole?

Jaunimo piligriminė kelionė Šveicarijoje

Jaunimo piligriminė kelionė Šveicarijoje

1. Kasdien maldoje ieškok tikro asmeninio santykio su Dievu. Savo maldą paremk Evangelijos skaitymu: Evangelijoje įsižiūrėk į Jėzų, įsiklausyk į Jį, pastebėk, kur Jis „garsiau“ Tau kalba, kokios vietos Tave ypatingai paliečia. Pamažu vis aiškiau girdėsi tai, ką Jis nori Tau asmeniškai pasakyti. Dalyvauk rekolekcijose, jose yra ypatingos sąlygos patirti gilią asmeninę maldą.

2. Įsitrauk į Jėzaus draugų bendruomenę – Bažnyčią. Jeigu tapsi vienuole, turėsi Bažnyčioje ypatingą vietą, ypatingą tarnystę kitų brolių labui: galbūt, tai bus pagalba vargšams, galbūt Evangelijos skelbimas vaikams ir jaunimui, galbūt tyli malda, užtariant visus… Dalyvaudama Bažnyčios gyvenime, jaunimo grupėse arba savanoriaudama pajusi, kur Jėzus Tave kviečia, kur galėsi naudoti visus savo talentus dėl Jo karalystės.

3. Surask su kuo gali kalbėti asmeniškai apie savo ieškojimą. Tai vadinasi „dvasinis palydėjimas“. Dvasinis vadovas – tai žmogus (tai gali būti kunigas, vienuolis, vienuolė, pasaulietis, pasaulietė), kuri turintis tikėjimo ir dvasinio gyvenimo patirtį klauso Tavęs ir Tau padeda atpažinti Dievo „pėdsakus“ Tavo istorijoje ir kasdienybėje. Ši pagalba yra labai reikalinga, nes vienam sunku suprasti savo išgyvenimus. Nebijok ieškoti ir prašyti. Dvasinis palydėtojas ar palydėtoja nespręs už Tave, bet padės Tau būti atidesnei ir atviresnei Dievui.

4. Pabendrauk su vienuolėmis ir užduok joms savo klausimus. Aplankyk vieną ar kitą bendruomenę.

Jeigu nori geriau pažinti Marijos Dangun Ėmimo seseris (Asumpcionistes), gali kreiptis į ses. Almą- Augustiną (8 643 03866) arba ses. Benediktą (8 639 96413) arba parašyti assumpt@takas.lt.