PDF knyga

PDF – knyga apie Mariją Eugeniją

knyga

Bories H.M. Meilė be ribų. – 1-asis leid. – V.: „Lumen“ fondo l-kla, 1995. – 143 p.: iliustr.

Knygoje aprašomas seserų asumpcioniščių įkūrėjos Marijos Eugenijos Milere gyvenimas ir ankstyvoji kongregacijos veikla. Skaitytojas galės pažinti XIX a. moters dvasinius ieškojimus, pergyvenimus bei energingą veiklą Prancūzijos Bažnyčios ir visuomenės gyvenime.

Skaityti: 1-6 skyrius ; 7-12 skyrius; 13-18 skyriaus; 19-20 skyrius