Istorija

2000-ųjų metų seserų Generalinėje kapituloje buvo daug diskutuojama apie seserų ir pasauliečių partnerystės būdus: apie dalinimąsi bendra misija, dvasingumu ar tiesiog kaimynyste. Čia ir gimė pavadinimas „Asumpcion kartu“. Jis išreiškia ryšius, siejančius seseris ir pasauliečius: draugystę, bendradarbiavimą misijoje ir bendrą dvasingumą, kuris kyla iš šv. Marijos Eugenijos pasiūlyto dvasinio kelio. Toji partnerystė atskleidžia skirtingus pašaukimus tarpusavyje, keliaujant šv. Marijos Eugenijos dvasinio paveldo keliu.

Lietuvoje nuo pat vienuolijos įsikūrimo seseris supo pasauliečiai talkininkai, tie, kuriuos traukė šv. Marijos Eugenijos dvasingumo kelias ir misija. 2010 m. gimė pirmoji pasauliečių grupė, įsipareigojusių sekti „Gyvenimo kelio“ gairėmis.

Asumpcion kartu Istorija PPT formatu