Gyvenimo kelias

 2005 m. buvo patvirtintas „Gyvenimo kelias“ pasauliečiams, kurie trokšta gilesnio įsipareigojimo. Jis skirtas visiems norintiems gyventi pagal Šv. Marijos Eugenijos dvasinį gyvenimą. Pasauliečius ir seseris šiame kelyje jungia:

  • Bendra malda
  • Misija
  • Bendrystė

Tai kelias, grįstas asumpcionisčių davisiniu mokymu ir skirtas pažinti iš krikšto malonės kylantį pasauliečio pašaukimą.

 „Gyvenimo kelias“ pristatymas WORD ir PPT formatu