ASUMPCION PASAULIEČIAI

Šv. Raštas, malda„Asumpcion kartu“ – tai bendruomenė, kurioje pasauliečiai pasirenka įsipareigoti remiantis „Gyvenimo kelio“ gairėmis. Lietuvoje taip pat yra susibūrusi Asumpcion pasauliečių grupė. Du kartus per mėnesį bendruomenė renkasi Marijos Dangun Ėmimo seserų vienuolyne pasidalinimui, bendrai maldai, kartu atlieka rekolekcijas, keliauja į piligrimines keliones. Kiekvienais metais, Sekminių dieną, pasauliečiai atnaujina savo, kaip bendruomenės nario įsipareigojimą maldai, misijai ir bendrystei asumpcionistinėje dvasioje.

Neringa, priklausanti Lietuvos „Asumpcion kartu“ bendruomenei, sako: „Man eiti šiuo keliu – tai sekti Jėzų: vis labiau Jį pažinti, vis labiau pažinti Šv. Mariją Eugeniją, vis labiau atrasti mums, pasauliečiams, vieniems kitus ir džiaugtis tarpusavio bendryste; jausti šalia seserų asumpcionisčių buvimą – atvirą, uždegantį, įkvepiantį; veikti kartu ALFA, BETA kursuose; jausti pulsuojantį pasaulį, žmonių santykius. Nuolatinis susidūrimas su tais, kurie Dievo nepažįsta ar nepripažįsta (taip yra ir mano darbovietėje), kur teigiamos materialinės vertybės, tarpusavio konkurencija, skatina domėtis krikščionybei keliamais klausimais ir iššūkiais šių dienų pasaulyje. Tada jaučiu labai stiprų bendruomenės buvimą. Tai didžiulė palaikanti, padrąsinanti  jėga išlikti savo įsipareigojime: būti atvira savo tikėjimui, mokytis iš Jėzaus ir bandyti kaip jis žvelgti į kiekvieną žmogų, įsipareigoti, ten, kur esu – šeimoje, darbe, bet kurioje veikloje.“