Vienuolija pasaulyje

Dabar Marijos Dangun Ėmimo seserys gyvena ir dirba 36-iose pasaulio šalyse. Maldoje ir bendruomenės gyvenime jos nuolatos ieško misionieriško polėkio ir būdų, kaip ištikimiau atsiliepti į Dievo kvietimą šiais laikais ir ten, kur jos yra.

Marijos Dangun Ėmimo seserų bendruomenės yra įsikūrusiose Europos, Afrikos, Azijos ir Šiaurės bei Pietų Amerikos žemynuose.

 

Keletas laiškų iš misijų: (prisegti failai)