Misija

Vienuolijos pagrindinė misija – visuminis asmens ugdymas, kuris įgyvendinamas įvairiais būdais: mokyklose, socialiniuose centruose, suaugusiųjų mokymo centruose, taip pat organizuojant dvasines pratybas, savanorystę, religinio ugdymo grupes. Misija yra susitikimo su Įsikūnijusio Jėzumi vaisius, todėl tai nėra paprastas veiklumas, bet ieškojimas, kaip keičiantis visuomenės sąlygoms, skirtinguose kultūriniuose kontekstuose gali būti paskelbta Geroji Naujiena.

Nuo kongregacijos įsikūrimo pradžios, ugdymo misija buvo gyvendinama mokyklose. 1841 m., Paryžiuje, nepraėjus net trejiems metams nuo bendruomenės įsikūrimo, seserys atidarė pirmąją asumpcionistinę mokyklą mergaitėms. Vėliau kūrėsi rekolekcijų (dvasinio atsinaujinimo) centrai, maldos grupės, mokyklos skirtos suaugusiųjų švietimui.

Kongregacijai būdinga ir misijonieriška dvasia, kaip teigia Gyvenimo Regula, yra ypatinga Šventosios Dvasios malonė, palikti savo kraštą, kad svetur galėtum liudyti Jėzų Kristų ir atrasti suvokimą, kad visa žmonija yra broliai ir seserys Kristuje. Šiandien misijų samprata keičiasi: tai ne tik kelionės į tolimas pietų ar rytų šalis, bet ir naujoji Evangelizacija Europos, Amerikos žemynuose. Tai – gebėjimas ieškoti mūsų visuomenėje tų, kurie nutolo nuo Dievo  meilės šaltinio.