APIE MUS

Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija – asumpcionistės – yra Romos Katalikų Bažnyčios vienuolynas, įkurtas 1839 m., Paryžiuje. Jo įkūrėja yra šv. Marija Eugenija Milleret.

Kongregacijai pavadinimą davė kun. T.  Combalot, kuris pagelbėjo Marijai Eugenijai, kai ji kūrė kongregaciją. Šis pavadinimas parinktas neatsitiktinai. Vienuolijos pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos žodžio assumpta, kuris reiškia apimta, pakelta, apglėbta ir yra naudojamas, nusakant Marijos Dangun Ėmimo slėpinį (Maria assumpta est). Marijos Dangun Ėmimo slėpinys mums atskleidžia tikėjimo tiesą apie tai, kad Mergelė Marija po mirties su kūnu ir siela buvo paimta į Dangų. Šis slėpinys taip pat yra žmogaus pilnatvės Dieve provaizdis. Jis suteikia džiaugsmo atspalvį seserų gyvenimui. Pavadinimas taip pat yra ir įkvėpimo šaltinis, ugdant misijas. Juk žodis ugdymas reiškia – padėti kiekvienam žmogui pasiekti savo pilnatvę Kristuje (plg. Kol 1,28).

Marijos Dangun Ėmimo seserų charizmos ašis – įsikūnijimo slėpinys, per kurį Dievas apiplėšdamas save tampa vienu iš mūsų, tam, kad žmogų atpirktų ir vestų Dievo link. Seserys gyvena bendruomenėje, dalindamosios kasdieniais darbais ir rūpesčiais, ieškodamos kartu Dievo valios ir skelbdamos Dievo meilę šiandieniniame kontekste.

Šiuo metu seserų bendruomenės yra įsikūrusios 36-iose pasaulio šalyse: Europoje, Afrikoje, Azijoje ir Šiaurės bei Pietų Amerikoje.